İnşaat Yapı Ruhsatı nasıl alınır,İnşaat ruhsatı nasıl alınır istenen belgeler

0

İnşaat Yapı Ruhsatı nasıl alınır

Kanunlara göre ruhsat gerektirmeyen yapılar hariç tüm binaların yapı ruhsatı alması gerekir. İnşaat yapı ruhsatı belediyelerden veya valiliklerden alınabilmektedir. Planında değişiklik yapılan ruhsatlı binaların da yeniden ruhsat alması gerekmektedir. Yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içerisinde inşaatınız başlamalı ve 5 yıl içerisinde bitirilmelidir. Bu sürelere uyulmadığında yapınız ruhsatsız sayılacaktır. Yapınızın ruhsatsız kalmaması için yenileme başvurusunun inşaat yapı ruhsatı süresi bitmeden yapılması gerekmektedir.

İnşaat yapı ruhsatını aldığınız kurum inşaatın konumuna göre değişmektedir.
Belediye yetki sınırları içerisinde bulunan (mücavir) yapı imar faaliyetlerini denetleyen belediyenin sorumluluğu altındadır. Bu durumlarda yapı ruhsatı söz konusu belediyeye dilekçe ile bildirerek alınır. Bir bölgenin mücavir olup olmadığı, belediye denetimine ihtiyaç duyup duymadığına valiliğin karar ve yetki vermesi ile belirlenir. Böylece plansız yapılaşma ve rantın önüne geçilmiş olunur.

İnşaat ruhsatı nasıl alınır istenen belgeler nelerdir

Belediye Sorumluluğunda İnşaat Yapı Ruhsatı

Kanunlarda yetkili kişiye dair açık bir hüküm bulunmasa da, gerek inşaat yapı ruhsatının verilmesi, ruhsatın geri alınması veya iptal edilmesi belediye başkanının yetkisi altındadır. Evraklarınız da eksiklik olmaması halinde ruhsatınızı 30 iş günü içerisinde alabilirsiniz. Düzenlemeniz gereken evrakları projenizi çizen mimarlık veya mühendislik ofisi düzenler ancak başvuruyu sizin veya kanuni vekillerinizin yapması gerekir. İnşaat yapı ruhsatına dair dilekçeniz ile birlikte gerekli olan evrakları başvuracağınız belediyenin internet sitesinde bulabilirsiniz.

İnşaat Yapı Ruhsatı nasıl alınır

Mücavir Alanlar Dışında İnşaat Yapı Ruhsatı

Belediyenin imar yetkisi dışındaki alanlarda inşaat yapı ruhsatı valilikler (Çevre ve şehircilik bakanlığı) tarafından verilmektedir. İnşaat yapı ruhsatı alınmadan yapılan inşaatlar yasal değildir. İnşaatınıza yıkım kararı çıkabileceği gibi sorumlulara cezai yaptırımlar da uygulanabilir. Bu durumlardan kaçınmak için usulüne uygun inşaat yapı ruhsatını belediye veya valiliklerden almanıza gereklidir.

İnşaat ruhsatı nasıl alınır istenen belgeler nelerdir,İnşaat Yapı Ruhsatı nasıl alınır

Paylaş.

Bir Yorum Yap